محمد سرافراز به جای عزت‌الله ضرغامی به ریاست تلویزیون دولتی ایران منصوب شد. از او به عنوان مهم‌ترین...